Pieksämäen Rautarakenne

Luiskan kaltevuus ja mitat

Luiskan suurin sallittu kaltevuus on 8 prosenttia (1:12,5), ja tällöin välitasanteita tulee olla 6000 mm välein. Ilman välitasanteita suurin kaltevuus voi olla 5 prosenttia (1:20). Välitasanteen pituussuositus on 2000 mm ja minimi 1500 mm. Jos luiskaa ei voida pitää, esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi, vastaavassa kunnossa kuin sisätilan luiskaa, on kaltevuutta tilanteen mukaan loivennettava.

Luiskan minimileveys on 900 mm ja suositeltava leveys 1200 mm. Jos luiskalta edellytetään kahden pyörätuolin kohtaamista, leveyden tulee olla 1800 mm. Jos luiska kääntyy välitasanteen kohdalla, on käännöspaikan oltava kooltaan vähintään 1250x1250 mm.
 


Lähde: www.esteeton.fi

Luiskan turvallisuus ja käytettävyys

Luiskan kalteva osa ei ala koskaan yllättäen, vaan sille siirrytään tasanteen kautta. Esimerkiksi oven tai kulman takaa tultaessa luiska alkaa aina tasanteella, jolta voidaan siirtyä hallitusti kaltevalle osalle.

Luiskan käsijohteet pitää asentaa molemmille puolille. Mikäli mahdollista johteiden tulisi olla kahdessa tasossa 900 mm ja 700 mm korkeudella. Lisäksi johteiden pitää jatkua 300 mm yli liuskan päättymiskohdan. Johteiden päät tulee muotoilla siten, ettei niihin voi takertua vaatteista tai törmätä niihin vaarallisesti.

Luiskan reunassa on oltava vähintään 50 mm korkuinen suojareunus, kun luiska nousee ympäröivän maaston yläpuolelle. Jos putoamiskorkeus on yli 500 mm, pitää luiska varustaa lisäksi asianmukaisilla turvakaiteilla.

Luiskan pintamateriaalin pitää olla luistamaton, tasainen ja kova. Ulkokäytössä sen tulee soveltua myös vaativiin talviolosuhteisiin.