Pieksämäen Rautarakenne

Luiska poistaa turhat esteet

Esteetön kulku on meille jokaiselle ensiarvoisen tärkeää. Pyörätuolilla liikkujalle portaat ovat kuitenkin vielä monin paikoin ylitsepääsemätön este. Useimmissa tapauksissa hyvin suunniteltu luiska on kestävä ja hyvin toimiva keino poistaa nämä turhat esteet.

Luiska - tarvekartoituksesta asennukseen

 

Pieksämäen Rautarakenteen palvelut kattavat luiskan hankinnan kaikki vaiheet. Aluksi kartoitamme käyttäjien tarpeet ja kohteen vaatimukset. Kartoituksen perustella suunnittelemme luiskan siten, että luiska on helppo ja turvallinen käyttää ja että se istuu luontevasti ympäristöönsä. Hyvin suunniteltu luiska täyttää luonnollisesti myös kaikki viranomaismääräykset.
 

Valitsemme luiskan pinnoitteen ja johteiden materiaalit niin, että ne vastaavat luiskan käyttötarkoitusta, ympäristöolosuhteita ja huoltotarpeita. Tyypillisesti materiaaleina käytetään terästä ja luiskan kulkupinta tehdään liukuturvaritilästä, joka on helppo pitää kunnossa myös talvisin. Lopuksi kaikki teräsosat kuumasinkitään.
 

Valmistamme ja asennamme luiskat kuhunkin kohteeseen yksilöllisesti. Samalla varmistamme, että luiska toimii toivotulla tavalla ja täyttää alkuperäisen suunnitelman vaatimukset. Tarvittaessa huolehdimme myös luiskien kunnostuksesta.